kto sme ?

Názov organizácie: Creative Future n. o.

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IČO: 52511791

Sídlo: Ondreja Jarjabka 556/8, 033 01 Podtureň

Registračné číslo: 1/19

Registrový úrad: Okresný úrad Žilina

Dátum vzniku: 19.07.2019

Štatutárny orgán – Riaditeľ

Tomáš Hvostik PhD.

nar. 05.06.1981

Od 19.07.2019

Bankové spojenie:

Fio Banka a.s.

IBAN: SK10 8330 0000 0029 0170 0011

IBAN: SK68 8330 0000 0023 0214 1967

 

Nezisková organizácia CREATIVE FUTURE, n.o. so sídlom: Ondreja Jarjabka 556/8 03301 Podtureň, IČO: 52511791 vznikla dňa 19. júla 2019 na základe rozhodnutia OU-ZA-OVVS1-2019/020849-05/3FR úradu v Žiline podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z . z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení (ďalej len „Zákon“).

 

Sme nezisková organizácia poskytujúca nasledujúce všeobecne prospešné služby:

 

  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť

  • tvorba sociálnych projektov na podporu sociálne znevýhodnených občanov, pohybovo znevýhodnených občanov

  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry u mladistvých a seniorov formou fyzických skupinových cvičení a prednášok o zdravom životnom štýle

  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby: zameraný na vývoj nových inovatívnych vedecko-technických služieb, najmä na podporu sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva v oblasti zdravia a pohybovej kultúry

  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

  • zvýšenie zamestnanosti v oblasti Liptova a vytváranie nových pracovných miest pre pohybovo hendikepovaných

 

Príbeh a poslanie

Sme tím mladých ľudí, ktorí sú húževnatí, solidárni, flexibilní, ochotní pomáhať, myslíme dopredu, na budúcnosť. Chceme meniť svet na lepšie miesto pre všetkých. Veríme v krajšiu budúcnosť, aj preto vznikol názov našej neziskovej organizácie Creative Future.

Nezisková organizácia oficiálne vznikla v roku 2019, kedy sme sa rozhodli, že naše doterajšie skúsenosti a činnosti zastrešíme pod neziskovú organizáciu. Zameriavame sa hlavne na všeobecne prospešné služby. Poskytujeme sociálnu pomoc a humanitárnu starostlivosť. Vytvárame  sociálne projekty na podporu sociálne znevýhodnených občanov. Vykonávame vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry, prostredníctvom rôznych prednášok a workshopov. Nie je nám ľahostajný výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, zameraný na vývoj nových inovatívnych vedecko-technických služieb, najmä na podporu sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva v oblasti zdravia a pohybovej kultúry. Zameriavame svoju pozornosť na služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Projekt americko-slovenskej dotačnej schémy a pomoci

Tento projekt vznikol spoločne s konfliktom na UA. Keďže je veľmi logisticky a finančne náročný, je na to potrebné vynaložiť veľa úsilia, aby sme to dokázali skutočne zrealizovať. V aktuálnej dobe množstvo organizácií alebo jednotlivcov pomáha priamo na všetkých vstupoch na slovensko-ukrajinskej hranici. Slovensko sa zomklo a množstvo dobrovoľníkov pomáha rodinám, ktoré absolvovali dlhé hodiny cestovania a presunov preč od vojny na hranice zo Slovenskom. Množstvo rodín dostáva základné potraviny, oblečenie, starostlivosť. Som nesmierne hrdý hlavne na obyčajných ľudí, ktorí pomáhajú materiálne a poskytujú svoje ubytovacie kapacity na prichýlenie rodín z UA po celom Slovensku a už aj v Českej republike.

Naša iniciatíva na americko-slovenskú spoločnú podporu vznikla tým, že ja osobne a tiež niekoľko  mojich známych a priateľov má veľa kontaktov práve v USA. Občania USA boli vždy solidárni a vedeli si pomôcť nielen medzi sebou, v komunitách, ale aj v správnu dobu vždy na správnom mieste. Preto vás aj touto cestou žiadam o maximálnu podporu a informovanie ochotných ľudí aj z Vášho okolia o tomto projekte, ktorý bude mať akoukoľvek finančnou podporou z Vašej strany, verím, že veľký úspech. Vaša pomoc pomôže presne tam, kde má a každú jednu platbu si budete môcť skontrolovať na novovytvorenom transparentom účte zverejnenom 24/7 pre Vás k nahliadnutiu. SK32 0900 0000 0051 8820 8745.

Projekt je zameraný na zástupy rodín čakajúcich pred hranicami v nekonečných kolónach. Rozdelený je na dve časti: Prvá bude zameraná na personálno-logistickú prípravu po prekročení hraníc. Jednoducho povedané, kam sa majú osoby, ktoré prekročia hranicu pohnúť, od koho dostanú pomoc, kam sa majú hlásiť, aby dostali víza, ubytovanie, jedlo alebo transport. Druhá bude zameraná na pomoc pred vstupom na naše územie. Na stanové tábory, ktoré budú určené všetkým vyčerpaným rodinám, na aspoň krátky oddych a základné potreby. Naša iniciatíva je zameraná na pôsobenie pred hranicou, na pomoc na území UA a jej občanom, aby čo najlepšie a najrýchlejšie dostali seba a svoje deti do bezpečia práve v našej krajine.

Žiadam vás preto, pomôžte nám a verte že Vaše prostriedky využijeme na 100% tam, kam je to aktuálne potrebné.

S úctou a pokorou

PaedDr. Tomáš Hvostik, PhD.

riaditeľ CREATIVE FUTURE n.o.